Behandling Tinnitus og Mb. Ménière

Landaasen Rehabiliteringssenter har tilbud til deg med Tinnitus eller Mb. Ménière.

Målsettingen er økt kunnskap og bevissthet om uhensiktsmessige reaksjonsmønstre knyttet til Tinnitus / Mb. Ménière og om følgetilstander. Tilnærmingen bruker elementer fra blant annet nevrofysiologisk modell og kognitiv terapi. Det er også et mål å kunne øke deltagelse og yrkesaktivitet der det er aktuelt.

Å møte andre med Tinnitus/ Mb. Ménière, ha muligheten til å utveksle erfaringer og teknikker, samt å få tid til å vurdere egen livssituasjon er en viktig del av oppholdet.

Tilbudet gis som døgnopphold og er gruppebasert. Varighet på oppholdet er fra 3-5 uker.

Oppholdet består av

  • Undervisning og gruppesamtaler om aktuelle temaer
  • Gruppeaktiviteter ute og inne med ulike aktivitetsnivåer
  • Individuell oppfølging og veiledning
  • Oppfølging av audiograf, attføringskonsulent/sosionom og lege ved behov

Oppholdet tilbys deg som

  • Kan delta aktivt i et tilpasset rehabiliteringsprogram
  • Har Tinnitus eller Mb. Ménière

Annet

Har du lydpute eller andre hørselhjelpemidler, ta disse med deg. Pass på at høreapparatet ditt kan koble seg opp mot teleslynge. Ta med audiogram.

Planlagte gruppeopphold 2017

OppstartFraTil
Uke 11 **14. mars28. mars
Uke 16 *18. april2. mai
Uke 20 **18. mai30. mai
Uke 24 **13. juni27. juni
Uke 33 **15. august29. august
Uke 35 **29. august12. september
Uke 39 *26. september10. oktober
Uke 43 **24. oktober7. november
Uke 45 **7. november21. november
Uke 49 **5. desember19. desember

 

*  Gruppeopphold for Tinnitus + Mb. Ménière.

** Grunnopphold Tinnitus

Nyttige lenker