Landaasen er et rehabiliteringssenter i spesialisthelsetjenesten. Hensikten med et rehabiliteringsopphold er ofte læring, endring, trening og forebygging. Ved Landaasen får du mulighet til å utfordre, styrke, reflektere, prioritere og kanskje få en litt ny start etter endt opphold. Vi ønsker å bidra med motivasjon for tiltak som kan bedre din livskvalitet, funksjon og helse.

Ønsker du å søke om opphold ved Landaasen, må du henvende deg til din fastlege. Pasienter som skal til rehabilitering etter behandling i sykehus, henvises direkte fra sykehus til institusjonen. Oppholdet dekkes av Helse Sør-Øst med en egenandel på kr 128,- pr. døgn.

Last ned henvisningsskjema

Landaasen ligger 2,5 mil nord for Gjøvik og 2 mil Sør for Dokka.

Kart og veibeskrivelse

Tlf.:  61 12 40 00
Fax: 61 12 40 30
E-post: inntakskontoret@landaasen.no

Adresse:
Landåsvegen 747
2861 Landåsbygda